Route:  
  1. Home
  2. Therapeut
  3. Klachtenprocedure
Wat als een cliënt ontevreden is?

Je hebt natuurlijk het beste voor met je cliënten en probeert ze zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat een cliënt niet tevreden is over jou. Het mooiste is om het hier samen over te hebben en een oplossing te vinden. Maar het kan ook zijn dat je cliënt een klacht indient.

Wij hebben samen met de SCAG een stappenplan gemaakt. Zo weet zowel jij als je cliënt waar jullie aan toe zijn. Dat kan een hoop ongemakkelijke situaties voorkomen.

>> Zie hier onze klachtenprocedure

Wat te doen bij (het vermoeden van) een klacht?

Mocht er een klacht tegen je worden ingediend, dan kan je als therapeut terecht bij de Vertrouwenspersoon van Shiatsu Vereniging Nederland. Ook als je onzeker bent over hoe een behandeling van of contact met een cliënt is verlopen kan je contact opnemen met de Vertrouwenspersoon. Ook kan je contact opnemen als je het vermoeden hebt dat er een klacht zou kunnen voortvloeien uit je behandeling/contact met een cliënt. De Vertrouwenspersoon is er om jou te ondersteunen, zowel vóór als tijdens de behandeling van een klacht.

>> Vertrouwenspersoon: Marie-Christine de Kroon >>  vertrouwenspersoon@shiatsuvereniging.nl

Sinds de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is ingegaan, valt iedere therapeut onder de klachtwet. Als lid van van Shiatsu Vereniging Nederland ben je daarom, via een collectieve regeling, aangesloten bij de SCAG. De SCAG levert een Klachtenfunctionaris om de klager bij te staan. In de meeste gevallen levert de inzet van een klachtenfunctionaris een bevredigend resultaat op. Mocht de klacht jegens een zorgverlener/shiatsu-therapeut niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kan een onafhankelijke geschillencommissie via de SCAG worden ingeschakeld.

De procedure is als volgt: als een cliënt of collega een klacht heeft over een zorgverlener, dan kan dit klachtenformulier ingevuld worden en in gesloten envelop toegestuurd worden aan het secretariaat van Shiatsu Vereniging Nederland. Het secretariaat zal deze vervolgens ongeopend doorsturen naar de Contactpersoon van Shiatsu Vereniging Nederland. Zij zal bij klager nagaan of deze zijn klacht al besproken heeft met de therapeut en de klager op de hoogte brengen van de mogelijkheid om de klachtenfunctionaris van de SCAG in te schakelen. 

>> Contactpersoon: Marjolijn Peters >> contactpersoon@shiatsuvereniging.nl

Op het moment dat de beklaagde op de hoogte wordt gesteld van de klacht kan deze gebruik maken van de ondersteuning van de Vertrouwenspersoon van Shiatsu Vereniging Nederland.

Ook als een onverwachte, onbedoelde situatie niet tot een klacht leidt is het goed om hier melding van te maken. Dit heet VIM, Veilig Incident Melden. Je vermeldt het incident in je eigen administratie (digitaal of schriftje). Daarnaast bespreek je de situatie met je collega’s (intervisie). Zo kun je van elkaar leren en elkaar ondersteunen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

 


 

Voor meer informatie zie het Klachtenreglement van Shiatsu Vereniging Nederland.