Shiatsu lichaamsgerichte therapie

Shiatsu is een lichaamsgerichte therapie die niet alleen naar de klacht kijkt, maar naar de mens als geheel. Shiatsu werkt door zachte druk te geven met handen, ellebogen of voeten. Het Japanse woord 'shiatsu' betekent 'vingerdruk'.

Shiatsu is gebaseerd op de principes van de oosterse geneeskunde: ondersteunen van het lichaam bij het herstel van de natuurlijke balans.

>> Klik hier​ en vind een therapeut.

 


 

Vereniging van alle stijlen

Shiatsu Vereniging Nederland verenigt alle shiatsu-therapeuten in Nederland. Alle stijlen, alle achtergronden. Onze leden hebben een door CPION of SNRO geaccrediteerde HBO opleiding. Tevens voldoen zij aan de Plato eisen; de westerse medische kennis opgelegd door de zorgverzekeraars. We bieden onze leden ondersteuning door kennis uitwisseling en intervisie en we werken samen met shiatsu-opleidingen en andere (beroeps-)verenigingen om shiatsu onder de aandacht van een groot publiek te brengen.

>> Klik hier als je lid wilt worden.

 


 

Aangesloten bij stichting RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

>> Meer informatie

 


 

 

 

Vergoed door Zorgverzekeraars

Vergoeding van shiatsu-behandelingen vindt bij alle zorgverzekeraars plaats vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de afgesloten polis. Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk. Ook gaat een behandeling niet ten koste van het eigen risico.

>> Klik hier voor een vergoedingen overzicht.

 


 

  

 

 

 

 

Een volwaardige plek in de gezondheidszorg

Adeline Kuiken, voorzitter van Shiatsu Vereniging Nederland, analyseert de ontwikkelingen van het afgelopen jaar: het strikte onderscheid tussen ‘essentiële’ en ‘niet-essentiële’ zorg en de kwetsbare positie waarin wij als shiatsu-therapeuten plotseling zijn beland. “Het is echt hoog tijd is dat we zichtbaarder worden.”

>> Lees verder

 


 

Gezondheid; meer dan niét ziek zijn

Wat is gezondheid eigenlijk? Deze vraag is natuurlijk niet simpel te beantwoorden. Het staat en valt bij de definitie van gezondheid. Betty Croll heeft hier een duidelijk beeld bij en verteld mooi hoe shiatsu een bijdrage kan leveren aan ons welzijn.

"Shiatsu is een hulpmiddel om je bewust te worden van je binnenwereld in relatie tot de wereld om je heen. Op die manier laat het ook zien dat we onderdeel zijn van een groter geheel en dat we met alles om ons heen verbonden zijn."

>> Lees verder

 


 

 

 

 

 

Communicatie tussen reguliere en complementaire zorg (COCOZ)

Wij stimuleren onze leden gebruik te maken van de tools die zijn aangerijkt door het Louis Bolk Instituut ten aanzien van het verbeteren van de communicatie tussen complemenatire behandelaars en huisartsen. Er zijn rond zeven thema’s tips & tools ontwikkeld.

>> Klik hier voor de tips & tools