Route:  
  1. Home
  2. CliŽnt
  3. Klachtenprocedure
Klachtenprocedure

Als u ontevreden bent over uw therapeut of een klacht hebt, dan hoeft u dat niet voor u te houden.

Er zijn verschillende manieren om uw onvrede kenbaar te maken.


 

Praat met uw therapeut

Hoewel de leden van Shiatsu Vereniging Nederland hun deskundigheid en toewijding inzetten om op een verantwoorde en respectvolle wijze om te gaan met uw hulpvraag, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of bejegening.

In zo’n geval raden we u aan om het gesprek met uw therapeut aan te gaan. Het kan immers zijn dat u een andere verwachting had van de behandeling of bejegening. Een gesprek kan dan al veel oplossen.


 

Contactpersoon Klachtopvang

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij een gesprek of ziet u niets in een gesprek en/of zit u nog met andere vragen? U kunt dan contact opnemen met de Contactpersoon van Shiatsu Vereniging Nederland. In dit geval vult u het klachtenformulier in en stuurt dat in een gesloten envelop naar dit adres. Vermeldt daarbij op de envelop: ter attentie van de Contactpersoon. 

U kunt het klachtenformulier ook via de mail rechtstreeks sturen naar de Contactpersoon > contactpersoon@shiatsuvereniging.nl.

De Contactpersoon zal vervolgens contact met u opnemen. Indien gewenst kan de Contactpersoon een klachtenfunctionaris inschakelen. Deze klachtenfunctionaris is in dienst van de SCAG en werkt onafhankelijk van de therapeut en de beroepsvereniging. Hij/zij ondersteunt u bij het verwoorden van uw klacht en samen met u kijkt hij/zij naar de mogelijkheden die er zijn om gehoor te vinden voor uw klacht.

 


 

Geschillencommissie

Als de inzet van een klachtenfunctionaris de klacht niet heeft opgelost, is de klacht voor een oordeel voor te leggen aan de geschillencommissie via deze link. Via deze link komt u op de site van de geschillencommissie, waar u informatie vindt over de wijze waarop een klacht ingediend kan worden, en informatie over de procedure en het geschillenreglement. 


 

Tuchtcollege

Bieden de vorige stappen geen soelaas, dan kunt u uw klacht indienen bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). De TCZ bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.


 

Voor meer informatie zie het Klachtenreglement van Shiatsu Vereniging Nederland.