Route:  
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Visie / missie

Onze visie


Ki en het zelfhelende vermogen van de mens

Shiatsu heeft zijn wortels in de traditionele geneeskundige kennis van China en Japan. 

Shiatsu-therapeuten werken vanuit de overtuiging dat de mens van nature beschikt over een geweldig zelfherstellend vermogen en dat dit kan worden geactiveerd door aanraking van Ki, de levensenergie die wordt geboren uit de splitsing van de Tao in Yin en Yang.

In het leven staan we voortdurend bloot aan veranderingen; ons bestaan is een aaneenschakeling van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen, die we niet altijd kunnen beïnvloeden en waartoe we ons telkens opnieuw moeten verhouden.

Het vermogen om deze balans te vinden en te bewaren - om je aan te kunnen passen aan die steeds veranderende omstandigheden in het leven - is bepalend voor ons algehele welzijn en onze gezondheid. Dit evenwicht is voor elk mens iets anders.

Lichaam en geest vormen hierbij een dynamisch geheel en zijn in constante interactie met elkaar en de wereld om ons heen.

Raken lichaam en geest ernstig of langdurig uit balans, dan worden de natuurlijke energiestromen in het lichaam gehinderd. Op den duur ondermijnt dit onze veerkracht en onze gezondheid. Mensen lopen vast en ontwikkelen uiteenlopende klachten.

Kenmerkend voor shiatsu is de invoelende aanraking en oprechte aandacht van de therapeut en het werken vanuit de Hara. Door op specifieke punten met handen en vingers druk uit te oefenen, ondersteunt de therapeut het vrijelijk stromen van de ki door het lichaam. 

In onze (westerse) maatschappij is het een hele uitdaging om je balans te bewaren of terug te vinden bij ziekte en tegenslag. Shiatsu kan zowel preventief als actief worden ingezet bij uiteenlopende klachten en is daarmee een waardevolle en logische aanvulling op de reguliere zorg.

Onze missie

> De shiatsu-therapeuten die zijn aangesloten bij de Shiatsu Vereniging Nederland bieden kwalitatief hoogwaardige zorg.

> Onze beroepsvereniging is er om deze therapeuten te ondersteunen bij het versterken en verdiepen van hun professionele vaardigheden.

> Daarnaast zet de vereniging zich in voor het vergroten van de bekendheid van shiatsu, zowel bij cliënten als bij huisartsen, psychologen en andere doorverwijzers.

> Het is onze missie om shiatsu binnen vijf jaar een vanzelfsprekende en volwaardige plaats te geven in het eerstelijns veld.