Route:  
  1. Home
  2. Informatie
  3. Klachtenprocedure
Klachtenprocedure

Als je ontevreden bent over je therapeut of een klacht hebt, dan hoef je dat niet voor je te houden.

Er zijn verschillende manieren om je onvrede kenbaar te maken.


 

Praat met je therapeut

Als je therapeut niet weet dat je ontevreden bent, kan de therapeut niets ondernemen om je klacht op te lossen. Daarom stelt je therapeut het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met je over te praten.


 

Contactpersoon Klachten

Kom je er samen niet uit, of zie je om bepaalde redenen af van een gesprek met je therapeut? Wend je dan tot de Contactpersoon Klachten van Shiatsu Vereniging Nederland.

Stuur de klacht in een gesloten enveloppe naar ons adres. Zodra de klacht is ontvangen, krijg je meer informatie over de verdere procedure.


 

Geschillencommissie

Lost een gesprek je probleem niet op? Dan neemt onze contactpersoon contact op met de SCAG, een landelijke geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg.

Indien een klacht niet naar wens kan worden afgehandeld, zal de klacht voorgelegd worden aan deze geschillencommissie.


 

Tuchtcollege

Daarnaast kun je je klacht indienen bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). De TCZ bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.
Voor meer informatie zie het Klachten Reglement van Shiatsu Vereniging Nederland.