Klachten

Shiatsu Vereniging Nederland
juli 2017

Als u ontevreden bent over uw therapeut of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden.
Er zijn verschillende manieren om uw onvrede kenbaar te maken.

Stap 1 – Praat met uw therapeut.
Als uw therapeut niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen.

Daarom stelt uw therapeut het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten.

Stap 2 – De klachtfunctionaris van de Shiatsu Vereniging Nederland.
Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw therapeut, dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon / klachtfunctionaris van de Shiatsu Vereniging Nederland.
Stuur de klacht in een gesloten envelop naar:

Secretariaat Shiatsu Vereniging Nederland
De Visserlaan 2
1422 XV Uithoorn

Zodra de klachtfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, informeert deze u over de verdere procedure.

Stap 3 – Geschillencommissie SCAG.
Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kunt u contact opnemen met de  klachtenfunctionaris van de SCAG, een landelijke geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg.

Indien een klacht niet naar wens kan worden afgehandeld, zal de klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie van de SCAG.

Stap 4 – Tuchtcollege Complementaire Zorg.
Biedt de vorige stap geen soelaas, dan kun uiteindelijk uw klacht indienen bij de Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

De TCZ bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.
Voor meer achtergrondinformatie kunt u gebruik maken van de volgende documenten:
Cliëntfolder SCAG.
Klachten Reglement van de Shiatsu Vereniging Nederland.