Route:  
  1. Home
Wat is ons doel?

Shiatsu Vereniging Nederland verenigt shiatsu-therapeuten uit heel Nederland, indien in het bezit van een diploma van een door ons geaccrediteerde opleiding op HBO niveau. Alle aangesloten therapeuten voldoen aan helder geformuleerde, wettelijke eisen en verwachtingen zodat professionaliteit wordt gewaarborgd.

De vereniging beoogt onze krachtige, holistische en complementaire geneeswijze onder de aandacht van een groot publiek te brengen. Ook werken we samen om het nationale en internationale draagvlak te vergroten.

Zo is Shiatsu Vereniging Nederland betrokken bij de organisatie van het Europese Shiatsu Congres in 2020. Tevens richten we ons op de ondersteuning van onze therapeuten en bieden we o.a. lezingen en intervisie aan. Hiermee dragen we bij aan de kwaliteit van onze leden.


 

Bestuursleden
Cora van Doesum

secretaris@shiatsuvereniging.nl

Secretaris
Anneke Helderman

penningmeester@shiatsuvereniging.nl

Penningmeester
Adeline Kuiken

voorzitter@shiatsuvereniging.nl

Voorzitter
Pieter Overeem

nascholingscommissie@shiatsuvereniging.nl

Bestuurslid (nascholing)
Pepijn Vanthoor

bestuurslid@shiatsuvereniging.nl

Bestuurslid (communicatie)

 

 
Voor wie?

De aangesloten shiatsu-therapeuten zijn stijldragers van de verschillende vormen van shiatsu. Zij hebben ieder hun eigen identiteit en dragen tezamen het ambacht shiatsu uit. Door het bijeenbrengen van onze krachten wordt de eigenheid van onze therapievorm, het bestaansrecht en het voortzetten van de traditie gegarandeerd.

 


Wil je lid worden?

Onze vereniging wil de krachten bundelen, het veelzijdige en prachtige ambacht shiatsu uitdragen en een eensgezind gezicht geven aan wat shiatsu is en kan betekenen voor cliënten.

Spreekt dit je aan, wil je deel zijn van de groeiende positie van shiatsu in de maatschappij, word dan lid!

Als je ook lid bent van een andere beroepsvereniging, krijg je bij ons 50% korting op je lidmaatschap.
Vanaf het 2e jaar in je opleiding ben je ook welkom als studielid!

 

 

 

 

>> Klik hier voor info lidmaatschap.