Als je ontevreden bent over je therapeut of een klacht hebt, dan hoef je dat niet voor je te houden.
Er zijn verschillende manieren om je onvrede kenbaar te maken.

Lees hieronder verder.


 

Praat met je therapeut

Als je therapeut niet weet dat je ontevreden bent, kan de therapeut niets ondernemen om je klacht op te lossen. Daarom stelt je therapeut het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met je over te praten.

De klachtenfunctionaris

Kom je er samen niet uit, of zie je om bepaalde redenen af van een gesprek met je therapeut, dan kun je je wenden tot de vertrouwenspersoon / klachtenfunctionaris van Shiatsu Vereniging Nederland. Stuur de klacht in een gesloten enveloppe naar ons adres. Zodra de klachtenfunctionaris de klacht heeft ontvangen, krijg je info over de verdere procedure.

Geschillencommissie

Lost een gesprek je probleem niet op? Dan kun je contact opnemen met de GAT, een landelijke geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg (info@gatgeschillen.nl). Indien een klacht niet naar wens kan worden afgehandeld, zal de klacht voorgelegd worden aan deze geschillencommissie.

Tuchtcollege

Biedt de vorige stap geen soelaas, dan kun je uiteindelijk je klacht indienen bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). De TCZ bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Voor meer informatie zie het Klachten Reglement van Shiatsu Vereniging Nederland.